Openingstijden & Algemene Voorwaarden

Salon Every-Body

Raadhuisstraat 33
3214AP Zuidland
0181-324657

Ingang via Vlasstraat

Openingstijden

Dinsdag- 9:00 – 17:30 en 19:15 – 21:00
Woensdag- 9:00 – 17:30
Donderdag- 9:00 – 17:30
Vrijdag- 9:00 – 17:30
Zaterdag- 09:30 – 17:00

Behandelingen uitsluitend op afspraak

Algemene Voorwaarden

 • 1. Algemeen
  Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen de schoonheidssalon en een cliënt waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • 2. Inspanningen schoonheidssalon
  De schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 • 3. Afspraken
  De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de schoonheidssalon melden of zorgen voor vervanging. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de schoonheidssalon 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan de schoonheidssalon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. De schoonheidssalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 • 4. Betaling
  De schoonheidssalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via pinbetaling te voldoen.
 • 5. Persoonsgegevens & privacy
  De cliënt voorziet de schoonheidssalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De schoonheidssalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen Algemene Verordering gegevensbescherming.
 • 6. Geheimhouding
  De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 • 7. Aansprakelijkheid
  De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.
 • 8. Garantie
  De schoonheidssalon geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:- De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt
  – De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
  – De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  – De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 • 9. Beschadiging & diefstal
  De schoonheidssalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.
 • 10. Klachten
  Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de schoonheidssalon en de behandelende schoonheidsspecialiste. De schoonheidssalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidssalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de schoonheidssalon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
 • 11. Behoorlijk gedrag
  De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidssalon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.
 • 12. Recht
  Op elke overeenkomst tussen de schoonheidssalon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

 

 

Ons
Team

Written by:

Daniëlle van der Kamp

Eigenaresse van salon Every-Body sinds 1991.

Schoonheidsspecialiste

Visagiste

Kleurenanalyste

Cosmetische camouflage

Permanente make-up

 

 

 

Tamarinde Kools

Werkzaam bij Every-Body sinds december 2011
Schoonheidsspecialiste
Pedicure
Visagiste
Haarstyliste

 

Maurice van der Leelie

Sinds 2004 huisarts te zuidland
Chirurgische achtergrond
Cosmetisch arts bij every-body

Heeft u vragen of opmerkingen, laat dan een bericht achter via onderstaand formulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

 

Schoonheidssalon Every-Body

is opgericht op 14 december 1991 te Hellevoetsluis. Eigenaresse Daniëlle van der Kamp startte op die datum een van de grootste salons in Hellevoetsluis. Een salon die service en kwaliteit boven alles stelt. Als de klant tevreden en met een goed gevoel uitkeek naar de volgende behandeling was het pas goed genoeg voor haar, en dat is nog steeds zo.

De salon is nu nog meer uitgebreid met merken en behandelingen. In 2004 is de salon, na een intense verbouwing, verhuisd naar Zuidland. Gelegen in een rustige omgeving naast het voormalige gemeentehuis is het goed toeven in deze salon.

Over de indeling is nagedacht. Veel licht en ruimte en kleuren als blauw en notenhout geven de klanten een gevoel van welbehagen. Een mooie en ruime receptie waar ook kleurenanalyses en make-up lessen worden gegeven, twee grote behandelruimten en een hele gezellige wachtruimte die in de zomer in verbinding staat met de tuin waar men ook kan zitten. Klanten van Every-Body genieten van alle luxe en comfort die men maar kan wensen.

In de winter vloerverwarming, in de zomer airconditioning en onder het genot van verse koffie of cappuccino nagenieten van een behandeling, samen met Tamarinde zorgt Daniëlle er voor dat het aan de klant niets ontbreekt.

Kortom: bent u op zoek naar luxe, comfort, uitstekende behandelingen en pure verwennerij?

Kom dan langs voor een afspraak of informatie of bel.

Schoonheidssalon Every-Body…….voor iedereen!

© 2015 Salon Every-Body, All Rights Reserved. Website developed by PN.NL Progressive Networks